Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia

Thứ ba: 19/06/2018 lúc 15:53
anbinh

Nếu không dự đủ số bài thi tổ hợp thí sinh sẽ không được xét tốt nghiệp

Theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo thí sinh nếu đã đăng ký dự thi cả hai bài thi tổ hợp thì bắt buộc phải thi cả 2 bài thi này. Nếu bỏ 1 trong 2 bài thi sẽ không đủ điều kiện để xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018.

Nếu không dự đủ số bài thi tổ hợp thí sinh sẽ không được xét tốt nghiệp Nếu không dự đủ số bài thi tổ hợp thí sinh sẽ không được xét tốt nghiệp

Điểm bài nào cao hơn sẽ được chọn để xét tốt nghiệp

Tại kỳ thi năm nay gồm có 5 bài thi, 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ Văn, Ngoại Ngữ và hai bài thi tổ hợp gồm có Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội.

Xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh đang học chương trình giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi. Gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tự do thí sinh tự chọn trong các môn của 2 bài thi tổ hợp. Thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp.

Thí sinh được đăng ký chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT. Đồng thời thí sinh GDTX có thể lựa chọn dự thi cả bài thi Ngoại ngữ. Điểm bài thi này để xét tuyển Đại học, Cao đẳng, Trung Cấp... Không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài thi độc lập. Bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường ĐH, CĐ, TC.

Chính vì vậy, rất nhiều thí sinh đã chọn đăng ký thi 2 bài thi tổ hợp với mong muốn gia tăng cơ hội đậu tốt nghiệp vì theo quy chế, khi đăng ký 2 bài thi tổ hợp, điểm bài nào cao hơn sẽ được chọn để xét tốt nghiệp Trung học phổ thông. Đến thời điểm này, các thí sinh đang dồn sức tổng hợp lại những kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Chính vì vậy, Bộ GD&ĐT lưu ý với các thí sinh khi vào phòng thi dự thi tổ hợp. Cụ thể:

Với thí sinh thi 2 môn thi thành phần liên tiếp thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ phát đề ít nhất 10 phút để làm công tác chuẩn bị.

Ngay sau khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần thứ nhất của mình, thí sinh phải dừng bút, CBCT thu đề thi và giấy nháp của thí sinh, sau đó CBCT phát đề thi môn thi thành phần tiếp theo và giấy nháp mới theo đúng Lịch thi.

Nếu không dự đủ số bài thi tổ hợp thí sinh sẽ không được xét tốt nghiệp Lịch thi THPT Quốc gia năm 2018

Khi hết giờ làm bài môn thi thành phần thứ 2, CBCT thu đề thi và giấy nháp của thí sinh (trừ môn thi Sinh học và Giáo dục công dân) và cho thí sinh ra về dưới sự hướng dẫn của cán bộ giám sát.

Đối với thí sinh thi 2 môn thi thành phần không liên tiếp: Thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 10 phút để làm công tác chuẩn bị. Ngay sau khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần thứ nhất, thí sinh phải dừng bút, nộp đề thi, giấy nháp cho CBCT.

Thí sinh phải ngồi nguyên vị trí, giữ trật tự, úp Phiếu TLTN xuống mặt bàn và bảo quản Phiếu TLTN trong suốt thời gian chờ thi môn thành phần tiếp theo. Thí sinh chỉ thi 1 môn thi thành phần: CBCT và thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 10 phút để làm công tác chuẩn bị.

Ngay sau khi hết giờ làm bài, CBCT thu Phiếu TLTN, thu đề thi và giấy nháp của thí sinh (trừ các môn thi Sinh học và Giáo dục công dân) và cho thí sinh ra về dưới sự hướng dẫn của cán bộ giám sát.

Nguồn: Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn chia sẻ

Chia sẻ

02871060222