Tin tức

Thứ sáu: 26/04/2024 lúc 17:04
Lương Duy

Danh sách 47 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định 298/QĐ-TTg được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký và ban hành 47 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đơn vị sự nghiệp công lập là gì?

Trong Luật Viên chức 2010 tại khoản 1 Điều 9 quy định đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước.

Danh sách 47 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

>>>> Xem ngay: Thúc đẩy xây dựng đề kiểm tra theo định hướng thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ và đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài là những đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ. Khoản 2 Điều 9 Luật Viên chức 2010 đơn vị sự nghiệp công lập gồm:

- Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ);

- Đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ).

Danh sách 47 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Năm 2024, có 47 Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể như sau:

 1. Đại học Đà Nẵng.
 2. Đại học Huế.
 3. Đại học Thái Nguyên.
 4. Đại học Bách khoa Hà Nội.
 5. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
 6. Trường Đại học Cần Thơ.
 7. Trường Đại học Giao thông vận tải.
 8. Trường Đại học Hà Nội.
 9. Trường Đại học Kiên Giang.
 10. Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
 11. Trường Đại học Đà Lạt.
 12. Trường Đại học Đồng Tháp.
 13. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
 14. Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
 15. Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.
 16. Trường Đại học Ngoại thương.
 17. Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
 18. Trường Đại học Mở Hà Nội.
 19. Trường Đại học Nha Trang.
 20. Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
 21. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
 22. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.
 23. Trường Đại học Quy Nhơn.
 24. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
 25. Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.
 26. Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.
 27. Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
 28. Học viện Quản lý giáo dục.
 29. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.
 30. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
 31. Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
 32. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
 33. Trường Đại học Tây Bắc.
 34. Trường Đại học Tây Nguyên.
 35. Trường Đại học Thương mại.
 36. Trường Đại học Việt Đức.
 37. Trường Đại học Vinh.
 38. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang.
 39. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh.
 40. Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.
 41. Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam.
 42. Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của tổ chức SEAMEO tại Việt Nam.
 43. Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 44. Trường Hữu nghị 80.
 45. Trường Hữu nghị T78.
 46. Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.
 47. Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học.

Mục đích xây dựng đơn vị sự nghiệp công lập

Danh sách 47 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

>>>> Xem ngay: Điểm SAT lần đầu tiên được áp dụng tại Đại học Y Dược TP HCM

Theo Điều 10 Luật Viên chức 2010 quy định như sau:

- Nhà nước tập trung xây dựng hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập mục đích để cung cấp những dịch vụ công mà Nhà nước phải chịu trách nhiệm chủ yếu bảo đảm:

+ Nhằm phục vụ nhân dân trong lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học và các lĩnh vực khác mà khu vực ngoài công lập chưa có khả năng đáp ứng;

+ Tại miền núi, biên giới, hải đảo vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được bảo đảm cung cấp các dịch vụ cơ bản về y tế, giáo dục.

- Để bảo đảm sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả, tập trung nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động sự nghiệp, Chính phủ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo việc lập quy hoạch, tổ chức, sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng xác định lĩnh vực hạn chế và lĩnh vực cần tập trung ưu tiên phát triển.

Không tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập chỉ thực hiện dịch vụ kinh doanh, thu lợi nhuận.

- Tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thực hiện hạch toán độc lập;

Tách chức năng quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ với chức năng điều hành các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, Nhà nước có chính sách xây dựng, phát triển đội ngũ viên chức có đạo đức nghề nghiệp, có trình độ và năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khu vực cung ứng dịch vụ công; phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng.

Như vậy, đơn vị sự nghiệp công lập được nhà nước xây dựng để cung cấp các dịch vụ công, phục vụ nhân dân. Tuyệt đối không được xây dựng đơn vị sự nghiệp công lập chỉ để kinh doanh và thu lợi nhuận.

Cao Đẳng Y Dược Sài Gòn

Chia sẻ

Tin tức liên quan

02871060222