Tin tức

Thứ tư: 22/02/2023 lúc 15:14
Nguyễn Nga

Danh sách trường Đại học xét học bạ THPT 2023 chất lượng tốt

Kỳ thi THPT Quốc gia là kỳ thi vô cùng quan trọng. Có 2 hình thức xét tuyển được lựa chọn và hình thức xét học bạ cũng được rất nhiều trường lựa chọn. Dưới đây là danh sách trường Đại học xét học bạ THPT 2023 chất lượng tốt dành cho thí sinh tham khảo.

Danh sách trường Đại học xét học bạ THPT 2023

Danh sách trường Đại học xét học bạ THPT 2023 chất lượng tốt

>>>> Xem ngay: Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Văn 2023 - THPT Hàm Long lần 1 (có đáp án)

STT

Tên trường 

Chỉ tiêu

Điều kiện xét học bạ

Thời gian nhận hồ sơ

Phía Bắc

1 Đại học Kinh tế quốc dân  

Xét tuyển kết hợp: Nhóm 5: Điểm TBC học tập 6 học kì đạt từ 8 điểm trở lên 

 
2 Đại học Thủy Lợi  

Xét tuyển dựa vào tổng điểm trung bình 03 năm các môn trong tổ hợp xét tuyển tương ứng

 
3 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định 40%

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 12

Từ tháng 2/2023
4 Đại học Y tế công cộng  

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT

 
5 Đại học Ngoại thương  

xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT dành cho thí sinh tham gia/đoạt giải trong kỳ thi HSG/thi KHKT quốc gia,...; xét tuyển kết hợp giữa Chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế và kết quả học tập

Từ 22/05/2023 đến 31/05/2023
6 Đại học Công nghiệp Hà Nội 15%

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT (Học bạ)

 
7 Đại học Hải Dương  

Tổng ĐTB cả năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt 15.5 điểm trở lên.

 
8 Đại học Hà Tĩnh  

Xét tuyển kết quả học tập lớp 11 hoặc lớp 12 THPT

06/02/2023 đến ngày 31/12/2023
9 Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội  

Xét tuyển thẳng thí sinh có kết quả học tập lớp 11 và 12 đạt loại Giỏi và điểm trung bình 05 môn: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học năm lớp 11 và 12 đạt từ 8,80/10 trở lên

3 đợt: Từ 13/02/2023 – tháng 07/2023
10

Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị

 

 

Tổng điểm các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển của năm học lớp 12 đạt từ 18.0 điểm cho tất cả các ngành và các tổ hợp xét tuyển

 
11 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên  

Dựa vào kết quả học tập lớp 12 hoặc lớp 11 ghi trong học bạ THPT

 
12 Đại học Thành Đô    

Từ ngày 07/01/2023 đến ngày 30/04/2023

13 Đại học Sư phạm Hà Nội  

Xét TĐTBCCN lớp 10, 11, 12 của môn học hoặc tổ hợp các môn học theo quy định của mỗi ngành

 

14 Đại học Phenikaa 30 - 40%

Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ của 3 học kỳ (HK) bao gồm HK1 lớp 11, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12.

Từ 10/2 - 10/6/2023

15 Đại học Công nghiệp Việt Hung  

Tổ hợp môn xét tuyển cả năm lớp 12 THPT hoặc ĐTB cộng của tổ hợp môn xét tuyển cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 THPT đạt từ 18 điểm

 

16 Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam  

Thí sinh có ĐTB học tập cả năm lớp 10, 11 và học kì I hoặc học kì II của lớp 12 đạt từ 8.0 điểm; Thí sinh đạt học lực từ khá trở lên ở học kì I hoặc học kì II của năm lớp 12 và có chứng chỉ năng lực tiếng Nhật (JLPT) trình độ N3 trở lên.

14 đợt, Đợt 1: Từ 01/01 - 12/03/2023

17 Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp  

Điểm trung bình của 3 năm học (điểm tổng kết lớp 10, điểm tổng kết lớp 11 và điểm tổng kết lớp 12) của các môn trong tổ hợp xét tuyển

 

18 Đại học Hùng Vương  

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 bậc THPT

 

Phía Nam

1 Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM  

Xét học bạ THPT

Từ ngày 1/3 đến hết ngày 6/6

2 Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM  

Xét tuyển học bạ THPT

 

3 Đại học Hùng Vương TPHCM  

Điểm trung bình học kỳ 1 hoặc cả năm lớp 12

 

4 Đại học Công nghệ Miền Đông  

Tổng điểm trung bình 03 môn năm lớp 12; Tổng điểm trung bình 03 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12); tổng điểm trung bình cả năm lớp 12

 

5 Đại học Việt Đức  

Xét tuyển theo 5 môn gồm 3 môn bắt buộc: Toán, Anh, Văn và 2 môn tự chọn (Lý, Hóa, Sinh, Tin Học, Sử, Địa)

 

6 Đại học Công nghệ Đồng Nai  

Xét tuyển theo học bạ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12; xét học bạ lớp 12 (Tổng điểm 3 môn xét tuyển từ 18 điểm)

Từ ngày 01/3/2023

7 Đại học Công nghiệp TPHCM 30%

Sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12 - tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 21 điểm

 

8 Đại học Bách khoa TPHCM 75-90%

Xét tuyển theo kết quả THPT kết hợp phỏng vấn; Xét tuyển tổng hợp

 

9 Đại học Công nghệ TPHCM  

Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 môn năm lớp 12

8 đợt, đợt 1 từ 3/1 - 31/3

10 Đại học Yersin Đà Lạt  

Điểm trung bình kết quả học tập HK1, HK2 của năm lớp 11 và HK1 của năm lớp 12 để xét tuyển. Tổng ĐTB của 3 học kỳ đạt 18.0đ; Hoặc ĐTB của năm lớp 12 đạt 6.0 trở lên; Hoặc ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển đạt 18.0đ trở lên

 

11 Đại học Nha Trang 40%

Điểm trung bình học bạ 6 học kỳ

 

12

Đại học Quản lý và công nghệ TPHCM

 

50%

Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập 5 học kỳ hoặc Kết quả học tập 3 năm THPT

 

13 Đại học Kinh tế tài chính TPHCM 30%

Tổng ĐTB năm lớp 12 các môn dùng trong tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18.0 điểm

 

14 Đại học Hoa Sen  

Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) 03 năm THPT, không tính HK2 của lớp 12 hoặc 03 năm THPT hoặc theo tổ hợp 03 môn

5 đợt, đợt 1 từ ngày 27/02/2023 đến ngày 02/07/2023

15 Đại học Quốc tế Hồng Bàng  

ĐTB cả năm của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển năm lớp 12: 18 điểm; học tập của 5 học kỳ: 30 điểm; kết quả học tập 3 năm: 18 điểm

10 đợt, đợt 1 nhận hồ sơ 06/01 – 31/01

16 Đại học Đông Á  

Tổng điểm trung bình 03 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12)

 

17 Đại học Quốc tế miền Đông  

Kết quả học tập trong học bạ bậc THPT

 
18 Đại học Đồng Tháp  

Điểm trung bình lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển; Điểm Trung bình cả năm lớp 12

3 đợt, Đợt 1 từ 01/4/2023 đến 25/6/2023
19 Đại học Phan Thiết  

ĐTB của cả năm học lớp 12 hoặc học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 hoặc cả năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 hoặc 3 môn thuộc khối xét tuyển của cả năm học lớp 12,…

 
20

Đại học Thái Bình Dương

 

 

ĐTB 5 học kỳ hoặc 3 môn của học kỳ 1 lớp 12; hoặc 3 môn của cả năm lớp 12; hoặc ĐTB cả 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12)

Từ ngày 03/1/2023

21 Đại học Bà Rịa Vũng Tàu  

3 môn theo tổ hợp xét tuyển 4 học kỳ lớp 11 và lớp 12 hoặc điểm trung bình 3 trong 4 học kỳ của lớp 11 và lớp 12

5 đợt, đợt 1 từ 01/12/2022 – 31/03/2023
22 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long  

Điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển 5 học kì: 18 điểm trở lên

Từ 1/3

23 Đại học Luật TPHCM  

Phương thức xét tuyển sớm kết hợp nhiều điều kiện, trong đó có điều kiện về điểm trung bình 5 học kỳ THPT (lớp 10, 11, học kỳ 1 lớp 12) của 3 môn thuộc Tổ hợp xét tuyển đạt 22,5 điểm trở lên.

 
24 Đại học Tôn Đức Thắng  

Xét theo kết quả học tập 5HK hoặc 6 HK

Từ ngày 1/4/2023
25 Đại học Quốc tế Sài Gòn  

Xét tuyển học bạ bằng kết quả 5 học kỳ hoặc học bạ lớp 12

Nhiều đợt, đợt 1 từ 1/2 - 25/3
26 Đại học Kiến trúc Đà Nẵng  

Xét học bạ hoặc Kết hợp kết quả học tập cấp THPT và điểm thi năng khiếu

Từ 11/1/2023
27 Đại học Kiên Giang  

Xét theo kết quả học tập THPT (học bạ)

 

Trên đây là danh sách trường Đại học xét học bạ THPT 2023 chất lượng tốt mà Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn đã tổng hợp. Hy vọng các bạn thí sinh sẽ có được lựa chọn tốt cho mình.

Chia sẻ

Tin tức liên quan

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn năm 2023-2024 trường THPT Cao Thắng

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn năm 2023-2024 trường THPT Cao Thắng

Ban tư vấn Cao đẳng Y Dược TP HCM chia sẻ đến các em học sinh mẫu đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn năm 2024...
Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn năm 2024 trường THPT Cao Thắng

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn năm 2024 trường THPT Cao Thắng

Ban tư vấn Cao đẳng Y Dược TP HCM chia sẻ đến các em học sinh mẫu đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn trường THPT...
02871060222