Tin tức

Thứ hai: 15/07/2019 lúc 16:14
Nguyễn Trang

Ngày mai, thí sinh thử đổi nguyện vọng xét tuyển THPT Quốc gia 2019

Các thí sinh trên cả nước lưu ý về thời gian Bộ Giáo dục & Đào tạo mở cổng thông tin tuyển sinh để thử nghiệm điều chỉnh nguyện vọng.

>>> TUYỂN SINH CAO ĐẲNG DƯỢC TPHCM NĂM 2019 HỆ CHÍNH QUY <<<

doi-nguyen-vong-xet-tuyen-2019-2
Ngày mai, thí sinh thử đổi nguyện vọng xét tuyển THPT Quốc gia 2019

Bắt đầu từ ngày 16/07 đến ngày 18/07/2019, Cổng Thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo sẽ mở để thí sinh, những điểm tiếp nhận hồ sơ thực hành thử nghiệm việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu điều chỉnh.

Khi thời điểm điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển chính thức bắt đầu, thí sinh sử dụng tài khoản, mật khẩu cá nhân được cấp để điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến.

Kết quả thực hành điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh trên Cổng thông Tuyển sinh sẽ bị xóa toàn bộ sau khi kết thúc đợt chạy thử.

Sau đó, bắt đầu từ ngày 22/07 thí sinh được chính thức thay đổi nguyện vọng theo 2 phương thức: bằng Phiếu đăng ký xét tuyển và thông qua hình thức trực tuyến.

Thí sinh cần lưu ý về thời gian hạn cuối thay đổi nguyện vọng theo phương thức trực tuyến là 17h ngày 29/07. Còn thay đổi bằng Phiếu đăng ký xét tuyển vào trước 17h ngày 31/07.

doi-nguyen-vong-xet-tuyen-2019-1
Cách tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019

Vào ngày 14/07, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã công bố thông tin về điểm thi THPT Quốc gia 2019. Theo đó, thí sinh có thể dựa vào kết quả của từng môn thi tính điểm xét tốt nghiệp và điểm thi Đại học theo từng khối.

Năm 2019, Bộ Giáo dục & Đào tạo sẽ xét tốt nghiệp với tỷ lệ điểm kỳ thi THPT Quốc gia so với kết quả học tập năm lớp 12 là 70/30.

Học sinh lớp giáo dục THPT, học viên Giáo dục thường xuyên trong diện xếp loại hạnh kiểm, học viên Giáo dục thường xuyên tham gia học đồng thời chương trình Trung cấp kết hợp với chương trình văn hóa theo chương trình Giáo dục Thường xuyên cấp THPT có Giấy chứng nhận nghề, Bằng tốt nghiệp Trung cấp do Sở Giáo dục & Đào tạo.

Các Sở Giáo dục đào tạo & Dạy nghề, sở Giáo dục nghề nghiệp cấp trong thời gian học THPT được cộng điểm khuyến khích căn cứ xếp loại ghi trong Giấy chứng nhận nghề, bằng tốt nghiệp Trung cấp như sau:

Loại giỏi đối với giấy chứng nhận nghề, loại xuất sắc và giỏi đối với bằng trung cấp: Cộng 2,0 điểm.

Loại khá đối với giấy chứng nhận nghề, loại khá và trung bình khá đối với bằng trung cấp: Cộng 1,5 điểm.

Loại trung bình: Cộng 1,0 điểm.

Chia sẻ

Tin tức liên quan

02871060222