Tin tức

Thứ sáu: 03/05/2019 lúc 10:09
Nguyễn Trang

MỚI: Thay đổi về tiền lương từ ngày 01/07/2019 cán bộ, công chức nên biết

Tăng lương cho cán bộ và công chức hưởng lương từ ngân sách từ ngày 01/07/2019. Đồng thời, tiến hành loại bỏ những khoản phụ cấp hiện hành.

Lương cơ sở ở năm 2019 sẽ được điều chỉnh tăng. Cụ thể, từ thời điểm hiện tại cho đến hết ngày 30/06/2019 lương cơ sở của cán bộ, công chức tương ứng là: 1.390.000 VNĐ/ tháng, được thực hiện theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018.

thay-doi-tien-luong-1
MỚI: Thay đổi về tiền lương từ ngày 01/07/2019 cán bộ, công chức nên biết

Bắt đầu từ ngày 01/07/2019 lương cơ sở tăng lên ở mức: 1.490.000 VNĐ/ tháng theo Khoản 8 Điều 4 Nghị quyết 70/2018/QH14 ngày 09/11/2018.

Từ năm 2021, bãi bỏ mức lương cơ sở, xây dựng 05 bảng lương mới. Thay vì quy định mức lương cơ sở, hệ số hưởng cho những đối tượng thuộc khu vực nhà nước thì kế hoạch tới đây sẽ bãi bỏ điều này, thay vào đó là lương cơ bản vằng số tiền cụ thể tại 05 bảng lương sau đây:

+ 01 Bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ cấp Trung ương đến cấp xã.

+ 01 Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

+ 03 Bảng lương đối với lực lượng vũ trang sẽ bao gồm:

01 Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ Công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm/ cấp hàm).

01 Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật Công an.

01 Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó sẽ giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hàng chính như hiện nay)

Tiến đến bãi bỏ 05 loại phụ cấp hiện hành

Danh sách những loại phụ cấp sẽ bị bãi bỏ bao gồm:

Phụ cấp thâm niên nghề, cụ thể (loại trừ ngành Quân đội, Công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với những cán bộ, công chức.

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bởi những chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ).

Phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội.

Phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản).

Phụ cấp độc hại, mức độ nguy hiểm (bởi đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

Phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

thay-doi-tien-luong-1
Tiến đến bãi bỏ 05 loại phụ cấp hiện hành

Đồng thời:

+ Gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm áp dụng đối với công chức, viên chức của các nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp với Nhà nước.

+ Gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

+ Quy định mới về chế độ phụ cấp phân loại đơn vị hành chính đối với cấp xã. cấp huyện và tỉnh (được quy định rõ tại Mục d, Điểm 3.1 Khoản 3 Phần II Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018). Bỏ những khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ NSNN như: tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm Pháp luật, tiền bồi dưỡng họp, hội thảo, đề án,...

Nguồn: VOV

Chia sẻ

Tin tức liên quan

Hướng dẫn cách sử dụng Dizzo an toàn

Hướng dẫn cách sử dụng Dizzo an toàn

Dizzo là thuốc gì? Sử dụng thuốc điều trị bệnh như thế nào? Những thắc mắc này mọi người cần phải trao đổi cụ thể với...
Đề thi thử tốt nghiệp môn Văn 2023 THPT Chuyên Phan Bội Châu

Đề thi thử tốt nghiệp môn Văn 2023 THPT Chuyên Phan Bội Châu

Kỳ thi THPT 2023 sắp đến, thời gian này là lúc chúng ta cùng ôn luyện. Cùng giải đáp đề thi thử tốt nghiệp môn Văn...
02871060222