Tin tức

Thứ năm: 11/07/2019 lúc 14:12
Nguyễn Trang

Thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển 1 lần sau khi có điểm THPT

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo, sao khi có kết quả điểm thi THPT Quốc gia, mỗi thí sẽ chỉ được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển 1 lần trong thời gian quy định, chỉ được sử dụng một trong 2 phương thức: Trực tuyến và bằng Phiếu đăng ký xét tuyển.

>>> TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC SÀI GÒN TUYỂN SINH NĂM 2019 <<<

dieu-chinh-nguyen-vong-dang-ky-xet-tuyen-1
Thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển 1 lần sau khi có điểm THPT

Các thí sinh phúc khảo những bài thi/ môn thi sẽ điều chỉnh nguyện vọng Đăng ký xét tuyển sau khi có kết quả phúc khảo thi THPT Quốc gia.

Khi điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến, thí sinh sử dụng tài khoản, mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện quá trình điều chỉnh nguyện vọng Đăng ký xét tuyển.

Lưu ý: Phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu Đăng ký xét tuyển. 

Điều chỉnh bằng Phiếu đăng ký xét tuyển: Thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện đã đăng ký ban đầu trong Phiếu Đăng ký xét tuyển và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định, thí sinh phải điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký xét tuyển và gửi trực tiếp về điểm thu nhận hồ sơ đề cán bộ máy tính cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng Thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

u ý: Thí sinh ghi đúng mã trường, mã ngành/ nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại. Điểm thu nhận hồ sơ phải yêu cầu thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng Đăng ký xét tuyển trong thời gian quy định và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có.

Cập nhật Phiếu Đăng ký xét tuyển của thí sinh và chịu trách nhiệm về thông tin đã cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; trong trường hợp nhập sai thông tin so với Phiếu Đăng ký xét tuyển của thí sinh thì phải chủ động liên hệ với thí sinh để điều chỉnh hoặc điều chỉnh lại khi thí sinh đề nghị và lưu bản đề nghị điều chỉnh sai sót của thí sinh.

Chia sẻ

Tin tức liên quan

02871060222